Follow

Follow
Tổng hợp các tài liệu UX Writing cho người mới bắt đầu

Tổng hợp các tài liệu UX Writing cho người mới bắt đầu

Phan Anh Tuấn's photo
Phan Anh Tuấn
·Sep 19, 2022·

1 min read

Table of contents

Mình tổng hợp các tài liệu này dành cho các bạn mới bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực UX Writing. Những tài liệu này có nhiều kiến thức bài bản và truyền cảm hứng cho mình trong suốt quá trình làm việc.

Mặc dù, chỉ dành cho người mới bắt đầu, nhưng mình cũng hy vọng tài liệu giúp ích cho các bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

1. UX Writing Study Guide của NNG

lnkd.in/gZqPxzv9

2. Hệ thống các từ vựng trong UX Writing

UX Writing Glossary - Strings lnkd.in/g4uK95mp

3. Tổng hợp các bộ Content Style Guideline

lnkd.in/gfQhwSaW

4. Khóa học UX Writing Online Free của UX Writing Hub

lnkd.in/gxEf_TSS

5. Các cuốn sách cần đọc

  • Don't make me think (Cuốn này có bản tiếng Việt)
  • The Design of Everyday Things (Cuốn này có bản tiếng Việt)
  • Strategic Writing for UX (Must read)
  • Letting go of the Words
  • Voice content and usability

Một số đầu sách có sẵn trong link này, bạn có thể tải ở đây nhé lnkd.in/guN_QwPb

6. Các trang web có nhiều kiến thức hay

uxplanet.org uxlibrary.org lnkd.in/gA6CzR_D lnkd.in/gAgHxVT6 lnkd.in/gqd5Ru7Q

7. Về UX Research

The UX Research Field Guide: lnkd.in/gx_hJ22d

UX Research Resource for Beginner: lnkd.in/gbrRGc3z


Content by: Nguyễn Thùy Dương

 
Share this