Follow
Series

UI/UX Design

Chia sẻ kiến thức, tài liệu sưu tầm về UI/ UX Design

Articles in this series

Các định kiến phổ biến trong UX/ UI

Nov 24, 20228 min read

Theo định nghĩa trên trang Wikipedia, định kiến (hay thành kiến) ​​”là những ý kiến, quan điểm đã được hình thành​, trước khi nhận thức các dữ kiện có...

Các định kiến phổ biến trong UX/ UI
Tổng hợp các tài liệu UX Writing cho người mới bắt đầu
13 Web Games will help you to improve UI skil
6 Loại Thiên Kiến Mà UX Designer Thường Mắc Phải
6 Figma Plugins Bạn Nhất Định Phải Thử
Dos Và Don'ts Trong Thiết Kế UI