Follow
Series

Product Management

Cùng học hỏi, đúc kết và chia sẻ với nhau những câu chuyện về Product Management.

Articles in this series

3 điều mình đúc kết được khi DEAL VỚI STAKEHOLDER

Sep 8, 20225 min read

Bài viết được đúc kết từ quá trình đi làm thực tiễn và học hỏi/ quan sát từ những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực Product...

3 điều mình đúc kết được khi DEAL VỚI STAKEHOLDER
Tài liệu Product Management cho người mới
17 Templates to simplify Product Management