Series

Developer

Những câu chuyện quanh Dev

Articles in this series

Hướng dẫn đăng ký gói Office 365 tự gia hạn cho Developer

Sep 13, 20218 min read

Đây là quyền lợi mà Microsoft dành riêng cho developer, và chúng ta cũng có thể áp dụng để xài Office 365 trên máy và 5TB OneDrive. Microsoft không hề nói không phải dev không được dùng thì mình cứ dùng thôi 😉 Các bước chính: Tham gia Microsoft 36...

Hướng dẫn đăng ký gói Office 365 tự gia hạn cho Developer