Follow

Follow
6 Figma Plugins Bạn Nhất Định Phải Thử

6 Figma Plugins Bạn Nhất Định Phải Thử

Phan Anh Tuấn's photo
Phan Anh Tuấn
·Sep 16, 2021·

1 min read

Mọi người chắc cũng không xa lạ gì với Figma và đặc biệt là thư viện Plugins khổng lồ và phong phú của Figma được. Tuy nhiên, đứng trước vô vàn lựa chọn như vậy thì biết cài cái nào mới tốt đây? Mình share để cả nhà cùng tham khảo 6 Free Plugins cho Figma dưới đây nhé!

6 FIGMA PLUGINS BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ

6 FIGMA PLUGINS BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ - Font Scale

6 FIGMA PLUGINS BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ - Image Palette

6 FIGMA PLUGINS BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ - Sorter

6 FIGMA PLUGINS BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ - Content Reel

6 FIGMA PLUGINS BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ - Downsize

6 FIGMA PLUGINS BẠN NHẤT ĐỊNH PHẢI THỬ - Super Tidy

Bài viết được tổng hợp bởi Capi Demy

 
Share this