Follow

Follow
10 nguyên tắc vàng trong thiết kế UI - Nguyên tắc số 10

10 nguyên tắc vàng trong thiết kế UI - Nguyên tắc số 10

Pahmj vi bài viết sẽ đề cập tới Nguyên tắc số 10: Hiển thị thông tin và tài liệu trợ giúp

Phan Anh Tuấn's photo
Phan Anh Tuấn
·Sep 10, 2021·

1 min read

Jakob Nielsen đã từng rất nổi tiếng với 10 nguyên tắc vàng trong thiết kế UI .

Trong phạm vi bài viết này sẽ cung cấp thông tin về nguyên tắc số 10 theo dạng hình ảnh

Tuy "Hiển thị thông tin & tài liệu trợ giúp" là nguyên tắc cuối cùng nhưng cũng được sử dụng khá nhiều. Hầu như ứng dụng, phần mềm hay trang web nào cũng đều có cả.

Bài gốc chi tiết về Nguyên tắc số 10: nngroup.com/articles/help-and-documentation

Nguyên tắc số 10: HIỂN THỊ THÔNG TIN & TÀI LIỆU TRỢ GIÚP

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

image.png

Nguồn: Laam Anh từ Nghiện Design

 
Share this