6 Loại Thiên Kiến Mà UX Designer Thường Mắc Phải

Sep 17, 20215 min read

Trong khóa học UX Design của Google trên Coursera, có một bài nói về các loại thiên kiến (biases), mình chia sẻ lại với mọi người. Trong bài có những ví dụ mình đưa vào theo cách hiểu của mình về các loại thiên kiến, nên có thể có những ví dụ chưa ph...

6 Loại Thiên Kiến Mà UX Designer Thường Mắc Phải
6 Figma Plugins Bạn Nhất Định Phải Thử
Dos Và Don'ts Trong Thiết Kế UI
Hướng dẫn đăng ký gói Office 365 tự gia hạn cho Developer
Các bước trong Tư duy thiết kế - Design thinking
10 nguyên tắc vàng trong thiết kế UI - Nguyên tắc số 10