Follow

Hướng dẫn đăng ký gói Office 365 tự gia hạn cho Developer

Pinned
Sep 13, 20218 min read

Gói Office 365 E5 Developer và 5TB OneDrive miễn phí · Đây là quyền lợi mà Microsoft dành riêng cho developer, và chúng ta cũng có thể áp dụng để xài...

Hướng dẫn đăng ký gói Office 365 tự gia hạn cho Developer
17 Templates to simplify Product Management
Các định kiến phổ biến trong UX/ UI
Tài liệu Product Management cho người mới
Tổng hợp các tài liệu UX Writing cho người mới bắt đầu
3 điều mình đúc kết được khi DEAL VỚI STAKEHOLDER